• head_banner_01

Kādi nosacījumi ir nepieciešami, lai vēja turbīnas ražotu elektroenerģiju ar pilnu jaudu?

Es uzskatu, ka visus vairāk interesē tēma "Cik daudz elektrības var saražot vēja turbīna stundā?"Mēs parasti sakām, ka tad, kad nominālais vēja ātrums sasniedz pilnu jaudu, 1 kilovats nozīmē 1 kilovatstundu elektroenerģijas stundā.
Tātad jautājums ir, kādi ir nosacījumi, kas jāievēro vēja turbīnām, lai ražotu pilnu jaudu?
Tālāk pievērsīsimies tam:

h1

vēja ātruma apstākļi
Vēja turbīnām ir jāsasniedz noteikts vēja ātrums, lai sāktu ražot elektrību, kas ir ieslēgtais vēja ātrums.Tomēr, lai ģenerētu pilnu jaudu, vēja ātrumam ir jāsasniedz vai jāpārsniedz vēja turbīnas nominālais vēja ātrums (saukts arī par nominālo vēja ātrumu vai pilnu vēja ātrumu, kam parasti ir jābūt aptuveni 10 m/s vai lielākam).

h2

20 kW
horizontālās ass vēja turbīna
Nominālais vēja ātrums
10m/s

h3

Papildus vēja ātrumam svarīga ir arī vēja virziena stabilitāte.Bieža vēja virziena maiņa var likt vēja turbīnu lāpstiņām pastāvīgi pielāgot virzienu, tādējādi ietekmējot to elektroenerģijas ražošanas efektivitāti.

Aprīkojums labā stāvoklī

h4

Visām vēja turbīnas sastāvdaļām, tostarp lāpstiņām, ģeneratoriem, vadības sistēmām, transmisijas sistēmām utt., ir jābūt labā darba kārtībā.Jebkuras daļas kļūme vai bojājums var ietekmēt vēja turbīnas elektroenerģijas ražošanas efektivitāti, neļaujot tai sasniegt pilnu elektroenerģijas ražošanu.

Piekļuve tīklam un stabilitāte

h5

Vēja turbīnu saražotajai elektroenerģijai jābūt vienmērīgi pieslēgtai un pieņemtai elektrotīklam.Elektrotīkla stabilitāte un jaudas ierobežojumi arī ir svarīgi faktori, kas ietekmē to, vai vēja turbīnas var ražot elektroenerģiju ar pilnu jaudu.Ja tīkla jauda ir nepietiekama vai nestabila, vēja turbīnas var nespēt saražot elektroenerģiju ar pilnu jaudu.

Vides apstākļi

h6

Vides apstākļi, kādos atrodas vēja turbīnas, piemēram, temperatūra, mitrums, atmosfēras spiediens utt., var ietekmēt arī to elektroenerģijas ražošanas efektivitāti.Lai gan šo faktoru ietekme ir ņemta vērā moderno vēja turbīnu projektēšanā, tie joprojām var zināmā mērā ietekmēt to elektroenerģijas ražošanas efektivitāti ekstremālos apstākļos.

Apkope

h7

Regulāra vēja turbīnu apkope, piemēram, lāpstiņu tīrīšana, stiprinājumu pārbaude, nolietoto detaļu nomaiņa utt., var nodrošināt to optimālu darba stāvokli, atvieglojot pilnas elektroenerģijas ražošanas sasniegšanu.
Kontroles stratēģija

h8

Uzlabotas vadības stratēģijas var optimizēt vēja turbīnu darbību, lai saglabātu augstu elektroenerģijas ražošanas efektivitāti dažādos vēja ātruma un virziena apstākļos.Piemēram, tādas tehnoloģijas kā slīpuma kontrole un ātruma kontrole var pielāgot lāpstiņu leņķi un ģeneratora ātrumu atbilstoši vēja ātruma izmaiņām, tādējādi panākot pilnu enerģijas ražošanu.
Rezumējot, nosacījumi, kas nepieciešami, lai vēja turbīnas ražotu pilnu jaudu, ietver vēja ātruma apstākļus, stabilu vēja virzienu, labu aprīkojuma stāvokli, piekļuvi tīklam un stabilitāti, vides apstākļus, apkopes un kontroles stratēģijas utt. Tikai tad, kad šie nosacījumi ir izpildīti, vējš var darboties. turbīnas nodrošina pilnu enerģijas ražošanu.


Izlikšanas laiks: jūnijs 04-2024